Jako katolicy pragniemy budować we współczesnym świecie cywilizację chrześcijańską. Nie będzie to możliwe bez solidnych podstaw racjonalnych i intelektualnych. Pragniemy, aby konferencja była miejscem wymiany myśli na temat tradycji i kultury katolickiej i w ten sposób przyczyniała się do budowania zaplecza intelektualnego dla środowiska katolickiego.

Dzieło to opiera się na pracy wolontariuszy, którzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia, ale wymaga poniesienia pewnych kosztów. Są to m.in. koszty związane z miejscem konferencji, pobytem gości specjalnych, materiałami konferencyjnymi, czy promocją wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla każdego, gdyż chcemy dotrzeć z ideą konferencji do jak najszerszego grona odbiorców. Jest to możliwe tylko dzięki szczodrości sponsorów.

Zwracamy się z prośbą o materialne wsparcie idei konferencji. Każdy może zostać mecenasem tego wydarzenia, czekamy nawet na najmniejsze symboliczne kwoty, które można wpłacać na poniżej podane konto konferencji. Sponsorów chętnych do nawiązania ściślejszej współpracy i omówienia szczegółów takiego wsparcia prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila konferencji: kontakt@gktk.pl.

Poniższe konto służy wyłącznie dla celów konferencji:
Stowarzyszenie Una Voce Polonia
16 1750 0012 0000 0000 4103 2464
tytułem: „Darowizna na Gdańską Konferencję Tradycji Katolickiej”