Najważniejsze terminy związane z konferencją:

  • 01.03.2020 – rozpoczęcie zapisów na konferencję
  • 03.05.2020 – ostateczny termin zgłaszania referatów 
  • 17.05.2020 – wybór referatów poprzez komitet naukowy i poinformowanie prelegentów o decyzji
  • 31.05.2020 – ogłoszenie szczegółowego planu konferencji
  • 21.06.2020 – ostateczny termin zapisów na konferencję (zapisy nie są obowiązkowe)
  • 27.06.2020 – termin konferencji