Czym jest Tradycja?

Pojęcie tradycji jest obszerne, występuje w wielu kontekstach i wiąże się z najważniejszymi dziedzinami życia: religią, nauką, sztuką, kulturą, rzemiosłem, codziennością. Biorąc pod uwagę to bogactwo znaczeń, warto zastanowić się nad pojęciem Tradycji katolickiej. Chcemy z jednej strony dookreślić czym jest Tradycja katolicka, z drugiej wydobyć obfitość jej różnych przejawów.

Kierując tematykę konferencji na pytanie „Czym jest Tradycja?”, łatwo przyjąć jakąś konkretną, zawężającą perspektywę. Ale nie chcemy przeoczyć czegoś, co zawiera się w pojęciu Tradycji katolickiej i powiązanej z nią myśli oraz duchowości. Dlatego sądzimy, że warto przyjąć szerokie ramy, zapraszając do wystąpienia wszystkich, którzy pragną eksplorować ten temat.

Nie wykluczamy wystąpień, które odniosą się do tematu pośrednio, prezentując interesujące zagadnienia związane z Tradycją katolicką.