Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenia Una Voce Polonia, które za swój cel stawia wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju kultury katolickiej. W szczególności wspiera ono rozwój środowisk skupionych wokół nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (tzw. Mszy trydenckiej).

 

Idea konferencji powstała w Gdańskim Środowisku Tradycji Katolickiej, które jest wspólnotą wiernych gromadzących się na Mszach trydenckich w archidiecezji gdańskiej. Członkowie komitetu organizacyjnego konferencji działają jednocześnie w środowisku, współorganizując celebracje liturgiczne i inne wydarzenia.