Maciej Babnis – muzykolog, organolog i organista, dr hab. nauk o sztuce. Absolwent Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL oraz klasy organów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Autor wielu artykułów dotyczących głównie historii budownictwa organowego i obszernej pracy o kulturze organowej Galicji. Edytor utworów organowych. Jako organista występował w wielu miastach Polski i Niemiec. Komponuje religijne utwory chóralne. Był organistą katedry w Oliwie i kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku, obecnie prowadzi chór w kościele św Barbary. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykłada też w Akademii Muzycznej w Gdańsku.