W imieniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia organizacją konferencji zajmuje się komitet organizacyjny w składzie:

Paweł Barbarski – przewodniczący
Bartosz Kaczkowski 
Marek Studziński