Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej to coroczne wydarzenie otwarte, podczas którego mówcy z całej Polski wygłaszają wykłady i prelekcje o tematyce związanej z tradycją i kulturą katolicką. Wystąpienia zawierają treści z różnych dziedzin: teologii, historii, liturgii, kultury, muzyki, sztuki, prawa, językoznawstwa i innych, mogą mieć charakter naukowy lub popularyzatorski, ogólny lub specjalistyczny.

Idea konferencji powstała jako odpowiedź na potrzebę solidnej podstawy intelektualnej dla starań o odbudowę cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Pragniemy, aby konferencja była miejscem wymiany myśli ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą katolicką, którzy pragną jej rozkwitu w oparciu o tradycyjne wartości.

Każda osoba może uczestniczyć w konferencji lub jej części. Prelegentami na konferencji są zarówno zaproszeni przez organizatorów goście, jak i inni uczestnicy, którzy zgłosili chęć wygłoszenia wykładu za pomocą formularza. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia, w którego imieniu działa komitet organizacyjny. Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa komitet naukowy. Konferencja odbywa się dzięki szczodrości sponsorów.

Ad Majorem Dei Gloriam!