Organizatorzy zapraszają na konferencję gości specjalnych, osoby o uznanym autorytecie w swojej dziedzinie (związanej z tematyką konferencji), a także gości honorowych, czyli osoby o szczególnych zasługach dla tradycji katolickiej, które mogą podzielić się z innymi swoim bogatym doświadczeniem.

Lista gości specjalnych III edycji zostanie podana wkrótce.

Goście poprzednich edycji:

II edycja (2019)

Goście specjalni

dr Paweł Milcarek Jak blisko serca chrześcijaństwa znajduje się liturgia? Trzy odpowiedzi i jedna prawda.

Bogna Białecka Co św. Tomasz z Akwinu mówi nam o wychowaniu do wolności

I edycja (2018)

Gość specjalny

dr hab. Maciej Babnis Muzyczne opracowania Ordinarium missae na przestrzeni wieków

Gość honorowy

ks. Piotr Baranowski Liturgia w nauczaniu Ojców Kościoła