Organizatorzy zapraszają na konferencję gości specjalnych, osoby o uznanym autorytecie w swojej dziedzinie (związanej z tematyką konferencji), a także gości honorowych, czyli osoby o szczególnych zasługach dla tradycji katolickiej, które mogą podzielić się z innymi swoim bogatym doświadczeniem.

Goście specjalni

dr Paweł Milcarek Jak blisko serca chrześcijaństwa znajduje się liturgia? Trzy odpowiedzi i jedna prawda.

Bogna Białecka Co św. Tomasz z Akwinu mówi nam o wychowaniu do wolności