Konferencja

Co to jest Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej?

Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej to całkowicie otwarte coroczne wydarzenie, podczas którego mówcy z całej Polski wygłaszają wykłady i prelekcje o tematyce związanej z tradycją i kulturą katolicką.

Kiedy i gdzie się odbywa konferencja?

Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 29 czerwca 2019 (rozpoczęcie o godz. 12.00) w hotelu Sadova przy ul. Łąkowej 60 w Gdańsku.

Jaka jest tematyka konferencji?

Wystąpienia zawierają treści z różnych dziedzin: teologii, historii, liturgii, muzyki, sztuki i innych, a ich wspólnym mianownikiem jest tradycja i kultura katolicka. Wykłady mogą mieć charakter naukowy, jak i popularyzatorski.

Jak zorganizowane są wykłady?

Wykłady podzielone są na bloki tak, aby oddzielić wykłady bardziej specjalistyczne od tych skierowanych do szerokiej publiczności, również takiej, która nie spotkała się z zagadnieniami tradycji katolickiej wcześniej.

Uczestnicy

Kto może wziąć udział w konferencji?

Wszyscy mogą wziąć udział w konferencji lub jej części, można dołączyć w każdym momencie i wybrać dowolnie wykłady, których się wysłucha.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Do wszystkich. Zarówno do tych zaangażowanych w temat tradycji katolickiej, jak i do tych, dla których ta tamatyka jest zupełnie nowa. Wykłady są podzielone na bloki o różnym poziomie specjalizacji, jest również blok wykładów popularyzatorskich.

Czy udział jest płatny?

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty organizacji konferencji pokrywają sponsorzy. Jedynie w przypadku rezerwacji noclegu za pośrednictwem organizatorów konieczne jest opłacenie kosztów noclegu.

Czy rejestracja jest wymagana?

Rejestracja nie jest obowiązkowa (poza wyjątkami – patrz niżej), wystarczy przyjść na konferencję, nawet w trakcie jej trwania. Zachęcamy jednak do rejestracji, gdyż ułatwi to organizatorom oszacować frekwencję i dzięki temu lepiej przygotować wydarzenie.

Kiedy rejestracja jest wymagana?

Rejestracja jest konieczna jedynie w przypadku rezerwowania noclegu za pośrednictwem organizatorów lub w przypadku wygłaszania referatu. Wcześniejsza rejestracja pozostałych uczestników jest jedynie zalecana.

W jaki sposób można się zarejestrować?

Wystarczy wypełnić formularz. W formularzu można zaznaczyć opcję zgłoszenia chęci rezerwacji noclegu. Taką chęć można zgłosić również po rejestracji za pośrednictwem maila kontakt@gktk.pl.

Jaki jest ostateczny termin rejestracji?

23 czerwca 2019 (niedziela) do końca dnia (północ), chyba że ktoś chce wygłosić wykład lub zarezerwować nocleg. Jeśli ktoś nie zarejestruje się, nadal może wziąć udział w konferencji, wystarczy po prostu przyjść w dowolnym momencie.

Jaki jest ostateczny termin rejestracji w przypadku chęci wygłoszenia wykładu?

12 maja 2019 (niedziela) do końca dnia (północ), wtedy też należy przesłać tytuł i abstrakt wykładu.

Jaki jest ostateczny termin rejestracji w przypadku chęci rezerwacji noclegu?

12 maja 2019 (niedziela) do końca dnia (północ).

W jaki sposób opłacić nocleg?

Organizator przesyła osobom zainteresowanym szczegóły dotyczące rezerwacji noclegu po wyrażeniu przez nich takiej chęci. Odbywa się to poprzez wpłatę na konto konferencji.

Jaki jest ostateczny termin opłacenia całej kwoty noclegu?

27 maja 2019 (poniedziałek) do końca dnia (północ).

Czy można zadawać pytania w trakcie konferencji?

Tak, po każdym wykładzie jest krótki czas na pytania z sali.

Wykładowcy

Kto wygłasza prelekcje podczas konferencji?

Są to zarówno zaproszeni przez organizatorów goście, jak i referenci, którzy zgłosili chęć wygłoszenia wykładu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jacy goście są zaproszeni do wygłoszenia wykładów?

Lista gości jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej konferencji, jak i w planie konferencji. Są to osoby o uznanym autorytecie w swojej dziedzinie (związanej z tematyką konferencji) lub osoby o szczególnych zasługach dla tradycji katolickiej, które mogą podzielić się z innymi swoim bogatym doświadczeniem (goście honorowi).

Kto może zgłosić referat?

Każdy, kto chce zaprezentować szerszej publiczności jakiś ciekawy temat związany z tematyką konferencji, także młode osoby, które zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami na tego typu wydarzeniach.

W jaki sposób zgłosić referat?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla wykładowców. W formularzu należy podać temat i krótkie streszczenie wykładu.

Jaki jest ostateczny termin zgłaszania referatów?

12 maja 2019 (niedziela) do końca dnia (północ).

Czy wszystkie zgłoszone referaty będą uwzględnione w planie konferencji?

Ze względu na ograniczone ramy czasowe konferencji będzie przeprowadzona selekcja wykładów na podstawie materiałów przesłanych przez formularz zgłoszeniowy. Selekcji dokona komitet naukowy.

Kiedy komitet naukowy dokona selekcji zgłoszonych wykładów?

Do 19 maja 2019. Wtedy też prześle zainteresowanym infomację o decyzji.

Kiedy zostanie opublikowany pełen program konferencji?

Najpóźniej 2 czerwca 2019 (niedziela).

Komitet naukowy

Kto czuwa nad merytoryczną stroną konferencji?

Jest to komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Macieja Babnisa z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dokonuje on również selekcji wykładów na wypadek większej liczby zgłoszeń referatów niż pozwalają możliwości konferencji.

Sponsorzy

Kto finansuje koszty konferencji?

Konferencja odbywa się dzięki hojności sponsorów. Pokrywają oni koszty organizacji, m.in. koszty sali konferencyjnej, materiałów dla uczestników i materiałów promocyjnych konferencji, jak również kosztów pobytu gości specjalnych i honorowych.

W jaki sposób wesprzeć konferencję?

Każdy może zostać sponsorem. Wystarczy przekazać środki na specjalne konto konferencji. Można również skontaktować się z organizatorami w celu nawiązania szerszej współpracy.

Organizator

Kto jest organizatorem konferencji?

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenia Una Voce Polonia, które za swój cel stawia wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju kultury katolickiej. W szczególności wspiera ono rozwój środowisk skupionych wokół nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (tzw. Mszy trydenckiej).

Gdzie powstała idea konferencji?

Idea konferencji powstała w Gdańskim Środowisku Tradycji Katolickiej, które jest wspólnotą wiernych gromadzących się na Mszach trydenckich w archidiecezji gdańskiej. Członkowie sztabu organizacyjnego konferencji działają jednocześnie w środowisku, współoraganizując celebracje liturgiczne i inne wydarzenia.

Liturgia

Czy konferencja wiąże się z jakimiś celebracjami liturgicznymi?

Tak, konferencja poprzedzona jest Mszą świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego o godz. 10.00 w dniu konferencji w kościele św. Barbary przy ul. Długie Ogrody 19. Udział w liturgii nie jest obowiązkowy, podobnie jak żaden inny element programu.

Poprzednia edycja

Czy jest to pierwsza edycja konferencji?

Nie, jest to druga edycja konferencji. Pierwsza edycja odbyła się 23 czerwca 2018 roku. Wzięło w niej udział ok. 40 osób i wygłoszono 7 prelekcji. Konferencja miała charakter lokalny – gdański.

Gdzie można znaleźć materiały z poprzedniej edycji?

Można je znaleźć na stronie internetowej konferencji, a nagrania niektórych wystąpień są dostępne na kanale youtube konferencji.

Kontakt

Gdzie można znaleźć informacje o konferencji?

Na oficjalnej stronie konferencji: gktk.pl lub na profilu konferencji na Facebooku.

W jaki sposób skontaktować się z organizatorami?

Wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@gktk.pl lub napisać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy. Można także skontaktować się poprzez stronę konferencji na Facebooku.