Konferencja

Co to jest Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej?

Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej to całkowicie otwarte coroczne wydarzenie, podczas którego mówcy z całej Polski wygłaszają wykłady i prelekcje o tematyce związanej z tradycją i kulturą katolicką.

Kiedy i gdzie się odbywa konferencja?

Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 (rozpoczęcie o godz. 12.00) w hotelu Sadova przy ul. Łąkowej 60 w Gdańsku.

Jaka jest tematyka konferencji?

Wystąpienia zawierają treści z różnych dziedzin: teologii, historii, liturgii, kultury, muzyki, sztuki, prawa, językoznawstwa i innych, a ich wspólnym mianownikiem jest tradycja i kultura katolicka. Wykłady mogą mieć charakter naukowy, jak i popularyzatorski, ogólny lub specjalistyczny.

Czy konferencja ma temat przewodni?

Tak, w tym roku w skrócie brzmi on: „Czym jest Tradycja?”. Ma on również rozwinięte sformułowanie.

Jak zorganizowane są wykłady?

Wykłady podzielone są na sesje. Podział na sesje wiąże się z tematyką wystąpień oraz ich poziomem specjalizacji tak, aby konferencja była przystępna również dla uczestnika, który nie spotkać się bliżej z tematyką Tradycji Katolickiej.

Uczestnicy

Kto może wziąć udział w konferencji?

Wszyscy mogą wziąć udział w konferencji lub jej części, można dołączyć w każdym momencie i wybrać dowolnie wykłady, których się wysłucha.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Do wszystkich. Zarówno do tych zaangażowanych w temat tradycji katolickiej, jak i do tych, dla których ta tematyka jest zupełnie nowa. Wystąpienia są dostępne dla szerokiej publiczności.

Czy udział jest płatny?

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty organizacji konferencji pokrywają sponsorzy.

Czy rejestracja jest wymagana?

Rejestracja nie jest obowiązkowa (poza wyjątkami – patrz niżej), wystarczy przyjść na konferencję, nawet w trakcie jej trwania. Zachęcamy jednak do rejestracji, bo warto.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Zarejestrowani uczestnicy mogą wziąć udział w głosowaniu na najlepszy wykład, jak również otrzymają imienny identyfikator. Ponadto ułatwi to organizatorom oszacować frekwencję i dzięki temu lepiej przygotować wydarzenie.

Kiedy rejestracja jest wymagana?

Rejestracja jest konieczna jedynie w przypadku wygłaszania referatu. Wcześniejsza rejestracja pozostałych uczestników jest jedynie zalecana.

W jaki sposób można się zarejestrować?

Wystarczy wypełnić formularz.

Jaki jest ostateczny termin rejestracji?

21 czerwca 2020 (niedziela) do końca dnia (północ), chyba że uczestnik chce wygłosić wykład. Jeśli ktoś nie zarejestruje się, nadal może wziąć udział w konferencji, wystarczy po prostu przyjść w dowolnym momencie.

Jaki jest ostateczny termin rejestracji w przypadku chęci wygłoszenia wykładu?

3 maja 2020 (niedziela) do końca dnia (północ), wtedy też należy przesłać tytuł i abstrakt wykładu.

Czy można zadawać pytania w trakcie konferencji?

Tak, po każdym wykładzie jest krótki czas na pytania z sali.

Wykładowcy

Kto wygłasza prelekcje podczas konferencji?

Są to zarówno zaproszeni przez organizatorów goście, jak i referenci, którzy zgłosili chęć wygłoszenia wykładu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jacy goście są zaproszeni do wygłoszenia wykładów?

Lista gości jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej konferencji, jak i w planie konferencji. Są to osoby o uznanym autorytecie w swojej dziedzinie (związanej z tematyką konferencji) lub osoby o szczególnych zasługach dla tradycji katolickiej, które mogą podzielić się z innymi swoim bogatym doświadczeniem (goście honorowi).

Kto może zgłosić referat?

Każdy, kto chce zaprezentować szerszej publiczności jakieś ciekawe wystąpienie związane z tematyką konferencji, także młode osoby, które zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami na tego typu wydarzeniach.

Dlaczego warto zgłosić referat?

Autorzy najciekawszych prelekcji będą mieli możliwość opublikowania artykułu w kwartalniku Christianitas. Ponadto autor najlepszego zdaniem uczestników referatu otrzyma nagrodę od organizatora.

W jaki sposób zgłosić referat?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla wykładowców. W formularzu należy podać temat i krótkie streszczenie wykładu.

Jaki jest ostateczny termin zgłaszania referatów?

3 maja 2020 (niedziela) do końca dnia (północ).

Czy wszystkie zgłoszone referaty będą uwzględnione w planie konferencji?

Ze względu na ograniczone ramy czasowe konferencji będzie przeprowadzona selekcja wykładów na podstawie materiałów przesłanych przez formularz zgłoszeniowy. Selekcji dokona komitet naukowy.

Kiedy komitet naukowy dokona selekcji zgłoszonych wykładów?

Do 17 maja 2020 (niedziela). Wtedy też prześle zainteresowanym informację o decyzji.

Kiedy zostanie opublikowany pełen program konferencji?

Najpóźniej 31 maja 2020 (niedziela).

Komitet naukowy

Kto czuwa nad merytoryczną stroną konferencji?

Jest to komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Macieja Babnisa z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dokonuje on również selekcji wykładów na wypadek większej liczby zgłoszeń referatów niż pozwalają możliwości konferencji.

Sponsorzy

Kto finansuje koszty konferencji?

Konferencja odbywa się dzięki hojności sponsorów. Pokrywają oni koszty organizacji, m.in. koszty sali konferencyjnej, materiałów dla uczestników i materiałów promocyjnych konferencji, jak również kosztów pobytu gości specjalnych i honorowych.

W jaki sposób wesprzeć konferencję?

Każdy może zostać sponsorem. Wystarczy przekazać środki na specjalne konto konferencji. Można również skontaktować się z organizatorami w celu nawiązania szerszej współpracy.

Organizator

Kto jest organizatorem konferencji?

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenia Una Voce Polonia, które za swój cel stawia wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju kultury katolickiej. W szczególności wspiera ono rozwój środowisk skupionych wokół nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (tzw. Mszy trydenckiej).

Gdzie powstała idea konferencji?

Idea konferencji powstała w Gdańskim Środowisku Tradycji Katolickiej, które jest wspólnotą wiernych gromadzących się na Mszach trydenckich w archidiecezji gdańskiej. Członkowie komitetu organizacyjnego konferencji działają jednocześnie w środowisku, współorganizując celebracje liturgiczne i inne wydarzenia.

Liturgia

Czy konferencja wiąże się z jakimiś celebracjami liturgicznymi?

Tak, konferencja poprzedzona jest Mszą świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego o godz. 10.00 w dniu konferencji w kościele św. Barbary przy ul. Długie Ogrody 19. Udział w liturgii nie jest obowiązkowy, podobnie jak żaden inny element programu.

Poprzednia edycja

Czy bieżąca edycja jest pierwszą edycją konferencji?

Nie, jest to trzecia edycja konferencji. Pierwsza edycja odbyła się 23 czerwca 2018 roku i wzięło w niej udział ok. 40 osób i wygłoszono 7 prelekcji. Konferencja miała charakter lokalny – gdański. Druga edycja odbyła się 29 czerwca 2019 roku i wzięło w niej udział 75 osób i wygłoszono 9 prelekcji. 

Gdzie można znaleźć materiały z poprzednich edycji?

Można je znaleźć na stronie internetowej konferencji, a nagrania wystąpień są publikowane na kanale youtube konferencji.

Kontakt

Gdzie można znaleźć informacje o konferencji?

Na oficjalnej stronie konferencji lub na stronie konferencji na Facebooku.

W jaki sposób skontaktować się z organizatorami?

Wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@gktk.pl lub napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy. Można także skontaktować się poprzez stronę konferencji na Facebooku.