Podstawowe informacje

Liczba uczestników: 75 osób
Liczba prelekcji: 9 (w tym 2 gości specjalnych)
Miejsce: hotel Sadova, ul. Łąkowa 60, Gdańsk
Dzień: 29 czerwca 2019

Relacja

Zachęceni sukcesem pierwszej edycji organizatorzy konferencji postanowili kontynuować wydarzenie w formule corocznej. Druga edycja konferencji była pierwszą o charakterze ogólnopolskim, informacja o konferencji była publikowana na portalach ogólnopolskich, a prelegenci przyjechali z Warszawy, Poznania, Krakowa i Wrocławia. Znaczącą grupę stanowili także prelegenci z Trójmiasta. Była to również pierwsza edycja organizowana przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Komitet organizacyjny składał się z osób działających w Gdańskim Środowisku Tradycji Katolickiej.

Pierwsza sesja zawierała wystąpienia gości specjalnych dra Pawła Milcarka i Bogny Białeckiej. Dr Milcarek przedstawił 3 różne spojrzenia na rolę liturgii w życiu chrześcijanina. Jego wykład zachęcał do dalszej dyskusji i zadania samemu sobie pytań o stosunek do liturgii. Wykład pani Białeckiej wyróżniał się tematyką na tle wszystkich pozostałych wystąpień, dotykał bowiem kwestii wychowania dzieci i młodzieży. Prelegentka zaprezentowała jak nauczanie św. Tomasza z Akwinu jest wciąż aktualne dla współczesnego młodego człowieka oraz jego rodziców.

W kolejnych sesjach wystąpili prelegenci, którzy sami zgłosili się na konferencję. W drugiej sesji zaprezentowano tematy ogólne dotyczące kultury, liturgii, czy zagadnień społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje eksperymentalna prelekcja wygłoszona w całości w języku łacińskim (na temat odradzania się łaciny we współczesnym świecie). Słuchacze mogli posiłkować się tekstem polskiego tłumaczenia. W trzeciej sesji wystąpienia miały charakter szczegółowy i dotyczyły konkretnych zagadnień z zakresu historii, teologii, liturgii, językoznawstwa i prawa. Wśród prelegentów dominowały osoby młode, głównie doktoranci, którzy prezentowali własne wyniki badań. Wszystkie wystąpienia były przystępne dla szerokiej publiczności, a większość miała wyraźne elementy popularyzatorskie.

Wśród uczestników były w większości osoby związane z Tradycją Katolicką, ale również osoby z nią niezwiązane, nawet takie, które dowiedziały się o konferencji z plakatów. Uczestnicy zadawali pytania niemal po wszystkich referatach, ożywione dyskusje toczyły się także podczas przerwy kawowej, można więc powiedzieć, że publiczność była aktywna na konferencji.

Opiekę naukową nad konferencją sprawował dr hab. Maciej Babnis. Kwartalnik Christianitas i miesięcznik Adeste objęły konferencję patronatem medialnym. Wsparcia udzielił sklep internetowy mantylki.pl.

Konferencja była możliwa w formule bezpłatnej dzięki szczodrości sponsorów.

Druga edycja potwierdziła, że formuła ogólnopolska sprawdza się, w związku z czym organizatorzy pragną ją kontynuować w kolejnych latach.

Program konferencji

10.00 Msza św. solenna w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele św. Barbary (ul. Długie Ogrody 19)

Sesja I (prowadzenie: Paweł Barbarski)
12.00 Otwarcie konferencji
12.10 dr Paweł Milcarek (gość specjalny), Jak blisko serca chrześcijaństwa znajduje się liturgia? Trzy odpowiedzi i jedna prawda.
12.50 Bogna Białecka (gość specjalny), Co św. Tomasz z Akwinu mówi nam o wychowaniu do wolności
13.30 Przerwa kawowa (restauracja Harmonia na terenie Akademii Muzycznej, ul. Łąkowa 1-2)

Sesja II (prowadzenie: Szymon Orkisz)
14.00 Michał Kulpa De sexta renascentia litterarum. Potestne Latinitas nasci iterum diebus nostris? / Szósty renesans. Czy kultura łacińska może ponownie odżyć w naszych czasach? (prelekcja w języku łacińskim – tekst polski rozdany uczestnikom)
14.30 Piotr Ulrich Tradycyjna Liturgia jako środowisko kształtowania młodego pokolenia
15.00 Joanna Duda Sacrum silentium jako konieczny warunek aktywnego uczestnictwa w liturgii
15.30 Przerwa

Sesja III (prowadzenie: Paweł Barbarski)
16.00 Adrian Watkowski Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie – kontekst historyczny
16.30 Marek Włodkowski Język cerkiewnosłowiański w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego
17.00 Adam Stelmaszewski Liturgia u kanoników regularnych Ducha Świętego de Saxia w Krakowie do końca XVI w. Próba rekonstrukcji.
17.30 Andrzej Dzikowski Prawo Mojżeszowe a ”Statut ormiański” w odniesieniu do zwierząt
18.00 Zamknięcie konferencji

Zdjęcia

Zdjęcia z prelekcji
Zdjęcia z liturgii

Materiały konferencyjne