Idea konferencji powstała w Gdańskim Środowisku Tradycji Katolickiej, czyli wspólnocie wiernych przywiązanych do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. Mszy trydenckiej). Była to inicjatywa oddolna grupy członków środowiska związana z chęcią uczczenia 10 rocznicy regularnych coniedzielnych celebracji Mszy trydenckiej w archidiecezji gdańskiej. Konferencja wpisana była do programu obchodów tej rocznicy uznawanej jednocześnie za symboliczną 10 rocznicę istnienia tegoż środowiska. Stowarzyszenie Una Voce Polonia objęło konferencję swoim patronatem.

Pierwsza edycja miała zatem charakter lokalny – trójmiejski. Wzięło w niej udział ok. 40 osób, które wysłuchały 7 prelekcji z różnych dziedzin: muzyki, sztuki, liturgii i teologii.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Maciej Babnis, wykładowca m.in. Akademii Muzycznej w Gdańsku. Profesor opowiedział o historii opracowań muzycznych ordinarium mszalnego, a po jego wykładzie wywiązała się ciekawa dyskusja. Gościem honorowym konferencji był ks. Piotr Baranowski, wieloletni celebrans Mszy trydenckiej, jednocześnie od samego początku trzon środowiska tradycji w Gdańsku. Ksiądz jako wielki miłośnik Ojców Kościoła zaprezentował wykład na temat liturgii w świetle ich nauczania.

Pozostali prelegenci to członkowie środowiska, którzy zaprezentowali słuchaczom tematy, które zgłabiają w ramach swojej pracy zawodowej, nauki lub zainteresowań. Zaprezentowano również podsumowanie 10 lat działalności środowiska. Ponadto, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się na miejscu z ważną pozycją książkową jednego z prelegentów – Szymona Orkisza, jaką jest pierwszy od kilkudziesięciu lat podręcznik w języku polskim do ministrantury w klasycznym rycie rzymskim, wydany pod tytułem Servite Domino!

Sukces pierwszej, kameralnej edycji skłonił organizatorów do kontynuacji dzieła w szerszej, ogólnopolskiej formule.

Miejsce: hotel Sadova, ul. Łąkowa 60, Gdańsk

Dzień: 23 czerwca 2018

Program konferencji

  • 10.00 Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele św. Barbary (ul. Długie Ogrody 19)
  • 12.00 Paweł Barbarski, powitanie uczestników, referat: Summorum Pontificum w archidiecezji gdańskiej
  • 12.30 Gość specjalny: prof. Maciej Babnis, Muzyczne opracowania Ordinarium missae na przestrzeni wieków (relacja wideo)
  • 13.00 Dyskusja na temat muzyki sakralnej
  • 13.10 Gość honorowy: ks. Piotr Baranowski, Liturgia w nauczaniu Ojców Kościoła
  • 13.30 ks. Mariusz Parusiński, Nowa Ewangelizacja a Summorum Pontificum Benedykta XVI
  • 13.45 przerwa
  • 14.00 Adam Bławat, Techniki zdobnictwa szat liturgicznych w średniowieczu
  • 14.30 Piotr Walukiewicz, Wspólne źródło: podobieństwa liturgii rzymskiej i bizantyjskiej
  • 15.00 Szymon Orkisz, Jedność w różnorodności: ryt rzymski a inne ryty zachodnie

Materiały konferencyjne