Zapraszamy do zgłaszania prelekcji wszystkich, którzy pragną zaprezentować interesujące wystąpienie wpisujące się w temat przewodni konferencji lub przynajmniej związane z szeroką tematyką konferencji, także młode osoby, które zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami na tego typu wydarzeniach.

Autorzy najciekawszych prelekcji będą mieli możliwość opublikowania swojego wystąpienia w formie artykułu w kwartalniku Christianitas, który jest jednym z naszych patronów medialnych. Ponadto zarejestrowani uczestnicy konferencji wybiorą najlepszą ich zdaniem prelekcję, której autor zostanie nagrodzony przez organizatorów.

Standardowo czasem przeznaczonym na prelekcję jest 30 minut – łącznie z krótką sesją pytań od uczestników. W szczególnych sytuacjach można uzgodnić inny czas wystąpienia z komitetem organizacyjnym.

Aby zgłosić się do wygłoszenia prelekcji należy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłać tytuł i streszczenie wystąpienia. W przypadku, gdy uczestnik już się zarejestrował na konferencję, a chce zgłosić referat, prosimy o informację mailową na prelekcje@gktk.pl. Ostateczny termin zgłaszania prelekcji to: 3 maja 2020 (niedziela). Po tym terminie komitet naukowy na podstawie przesłanych materiałów stworzy listę prelegentów. Ze względu na ograniczone ramy czasowe konferencji komitet może dokonać selekcji wykładów. Najpóźniej 17 maja 2020 (niedziela) prelegenci zostaną poinformowani o decyzji. Ostateczny program konferencji zostanie opublikowany najpóźniej 31 maja 2020 (niedziela).

Osoby, które zgłosiły chęć wystąpienia na konferencji będą na bieżąco informowane drogą mailową o wszelkich sprawach organizacyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszych zmian w programie konferencji w porozumieniu z prelegentami, których one dotyczą. Prelegenci powinni zgłosić się do biura konferencji w dniu konferencji, tj. 27 czerwca 2020, przed rozpoczęciem konferencji (tj. w godzinach 11.30 – 12.00). Biuro będzie znajdować się przy sali konferencyjnej w hotelu Sadova (ul. Łąkowa 60, Gdańsk).