Prelegentami na konferencji są zarówno zaproszeni przez organizatorów goście, jak i osoby, które zgłosiły chęć wygłoszenia prelekcji poprzez formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy wszystkich, którzy pragną zaprezentować interesujące wystąpienie wpisujące się w temat przewodni konferencji lub przynajmniej związane z szeroką tematyką konferencji, także młode osoby, które zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami na tego typu wydarzeniach.

 

Aby zgłosić się do wygłoszenia prelekcji należy w formularzu przesłać tytuł i streszczenie wystąpienia. W przypadku, gdy uczestnik już się zarejestrował na konferencję, a chce zgłosić referat, prosimy o informację mailową na kontakt@gktk.pl. Ostateczny termin zgłaszania prelekcji to: 12 maja 2019 (niedziela). Po tym terminie komitet naukowy na podstawie przesłanych materiałów stworzy listę prelegentów. Ze względu na ograniczone ramy czasowe konferencji komitet może dokonać selekcji wykładów. Lista wybranych wykładów zostanie opublikowana 19 maja 2019 (niedziela). Pełen program konferencji zostanie opublikowany najpóźniej 2 czerwca 2019 (niedziela). Osoby, które zgłosiły chęć wystąpienia na konferencji będą na bieżąco informowane drogą mailową o wszelkich sprawach organizacyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszych zmian w programie konferencji w porozumieniu z prelegentami, których one dotyczą. Prelegenci powinni zgłosić się do biura konferencji w dniu konferencji, tj. 29 czerwca 2019, przed rozpoczęciem konferencji (tj. w godzinach 11.30 – 12.00). Biuro będzie znajdować się przy sali konferencyjnej w hotelu Sadova (ul. Łąkowa 60, Gdańsk).