Serdecznie zapraszamy na II Gdańską Konferencję Tradycji Katolickiej!

Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej to całkowicie otwarte coroczne wydarzenie, podczas którego mówcy z całej Polski wygłaszają wykłady i prelekcje o tematyce związanej z tradycją i kulturą katolicką. Wystąpienia zawierają treści z różnych dziedzin: teologii, historii, liturgii, kultury, muzyki, sztuki i innych. Wykłady mogą mieć charakter naukowy, jak i popularyzatorski. Podzielone są na bloki tak, aby oddzielić wykłady bardziej specjalistyczne od tych skierowanych do szerokiej publiczności, również takiej, która nie spotkała się z zagadnieniami tradycji katolickiej wcześniej.

Idea konferencji powstała jako odpowiedź na potrzebę solidnej podstawy intelektualnej dla starań o odbudowę cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Pragniemy, aby konferencja była miejscem wymiany myśli ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą katolicką, którzy pragną jej rozkwitu w oparciu o tradycyjne wartości.

Każda osoba może uczestniczyć w konferencji lub jej części. Prelegentami na konferencji są zarówno zaproszeni przez organizatorów goście, jak i inni uczestnicy, którzy zgłosili chęć wygłoszenia wykładu za pomocą formularza. Uczestnicy, którzy przyjeżdżają z daleka, mają możliwość rezerwacji noclegu za pośrednictwem formularza. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa komitet naukowy. Konferencja odbywa się dzięki szczodrości sponsorów.

Ad Majorem Dei Gloriam!

Powiązane artykuły